Informatie

MZH en de onder haar ressorterende scholen hebben de ANBI-status. Dit houdt in dat MZH door de belastingdienst wordt gezien als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Schenkingen komen daardoor niet alleen de leerlingen van de scholen ten goede, maar ook de gever.

Wat moet u weten van MZH als u een ANBI-schenking wilt doen?

Montessori-onderwijs Zuid-Holland is de naam van onze stichting. Hiernaast leest u welke scholen in de regio Zuid-Holland zuidwest onderdeel uitmaken van MZH. Aan de stichting is door de KvK als RSIN 810835150  toegekend. Het post- en mailadres, evenals het telefoonnummer vindt u op de homepage van deze website. De doelstelling van MZH is het geven van montessori- en internationaal onderwijs aan leerlingen in de basisschoolleeftijd.

Beleidsplan en jaarverslag

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van MZH vindt u hier terug in het strategisch beleidsplan. Het schoolbestuur bestaat krachtens de statuten uit twee personen: mevr. C.Willemse en dhr. P.Mos. Het beloningsbeleid van MZH inzake het personeel, de directieleden en de bestuurders is conform wat daarover in de onderwijs-CAO is vastgelegd. Het meest recente jaarverslag, inc. een balans met toelichting vindt u hier : MZH Jaarverslag 2019

GMR

Het meest recente (jaar)verslag van de GMR vindt u hier. Het jaarplan staat hier.

Raad van Toezicht

Het toezicht op de stichting wordt uitgeoefend door Han de Bruin (voorzitter), Marie Louise van Deutekom, Bea van der Heide, Marion Martijn en Martin van de Bogerd.