Stichting Montessori Onderwijs Zuid-Holland is een samenwerkingsverband van vijf montessorischolen en een internationale school. MZH heeft momenteel vacatures op haar scholen in Den Haag:

 

 

  • Indien u belangstelling hebt om opgenomen te worden in ons personeelsbestand dan kan dat via Regionaal Transfercentrum ‘Cella’. U kunt dan tot op grote hoogte zelf bepalen hoe uw aanstelling er uit komt te zien.

 

  • Op de scholen van MZH ondersteunt het schoolbestuur initiatieven die tot werkdrukverlaging leiden. Hebt u relevante ervaring in een functie die daaraan bij zou kunnen dragen dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen via info@montessori-mzh.nl