Wat moet u weten van MZH als u een ANBI-schenking wilt doen?

Montessori-onderwijs Zuid-Holland is de naam van onze stichting. Hiernaast leest u welke scholen in de regio Zuid-Holland zuidwest onderdeel uitmaken van MZH. Aan de stichting is door de KvK als RSIN 810835150  toegekend. Het post- en mailadres, evenals het telefoonnummer vindt u op de homepage van deze website. De doelstelling van MZH is het geven van montessori- en internationaal onderwijs aan leerlingen in de basisschoolleeftijd.

Beleidsplan en jaarverslag

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van MZH vindt u hier terug in het Koersplan. Het schoolbestuur bestaat krachtens de statuten uit twee personen: mevr. C. Willemse en dhr. P. Mos. Het beloningsbeleid van MZH inzake het personeel, de directieleden en de bestuurders is conform wat daarover in de onderwijs-CAO is vastgelegd. De WNT-rapportages vindt u hier: 2017; 2018; 2019; 2020.  Vanaf 2021 is deze rapportage onderdeel van het jaarverslag. Het meest recente jaarverslag, inc. een balans met toelichting vindt u hier : MZH jaarverslag 2022

GMR

Het meest recente (jaar)verslag van de GMR, waarin opgenomen de aandachtspunten voor het komend jaar vindt u hier.

Raad van Toezicht

Het toezicht op de stichting wordt uitgeoefend door Marie Louise van Deutekom, Marion Martijn, Arshad el Fallaha, Marc van Zelst en Martin van de Bogerd.

Ieder kind leert het zelf te doen
Ieder kind leert leren voor het leven
Wat je aandacht geeft groeit
De ruimte om eigen keuzes te maken
Ieder kind bereikt zijn eigen top