Links

Het MZH Jaarverslag 2022 vindt u hier.

De MZH-Gedragscode sociale media vindt u hier.

Het MZH-managementstatuut vindt u hier.

Het MZH klachtenbeleid vindt u hier.

Het MZH- Koersplan 2023-2027 vindt u hier.

The MZH Strategic Direction Plan 2023-2027 is to be found here.

Het MZH treasurystatuut vindt u hier.

Een presentatie over het MZH-kwaliteitsbeleid vindt u hier.

Het meest recente MZH-inspectierapport vindt u hier.

De statuten van MZH vindt u hier.

Het toezichtskader van MZH vindt u hier.

Ieder kind leert het zelf te doen
Ieder kind leert leren voor het leven
Wat je aandacht geeft groeit
De ruimte om eigen keuzes te maken
Ieder kind bereikt zijn eigen top