Links

Het verslag van de meest recente bijeenkomst van de GMR en het CvB vindt u hier.

Het MZH-managementstatuut vindt u hier.

Het MZH klachtenbeleid vindt u hier.

Het MZH- SBP 2019/2023 vindt u hier.

Het MZH treasurystatuut vindt u hier.

Een presentatie over het MZH-kwaliteitsbeleid vindt u hier.

Het meest recente MZH-inspectierapport vindt u hier.

Ieder kind leert het zelf te doen
Ieder kind leert leren voor het leven
Wat je aandacht geeft groeit
De ruimte om eigen keuzes te maken
Ieder kind bereikt zijn eigen top